Praktijk voor coaching

Privacy verklaring

Algemeen

 Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in het kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Cora Berlo-Vink, eigenaar van praktijk CoTjing gevestigd aan de Prins Frederiklaan 6, 3818 KC, Amersfoort. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86131494. Je kunt contact met mij opnemen via: contact@cotjing.nl.

 Privacy

 Praktijk CoTjing gebruikt jouw persoonsgegevens enkel om met je in contact te treden (contactgegevens), met je te kunnen communiceren, en in het kader van de met je overeen te komen dienstverlening. Jouw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, wordt over meer dan enkel persoonsgegevens beschikt. Deze gegevens worden alleen gebruikt in het kader van de met ons overeengekomen dienstverlening en er worden uitsluitend gegevens verzameld die in dat verband nodig of nuttig worden geacht. De gegevens worden zonder jouw toestemming niet met derden gedeeld tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt of er een gerechtelijk bevel voor is. Praktijk CoTjing doet er alles aan om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig zijn. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking. Persoonsgegevens die in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd. Praktijk CoTjing is uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen, zoals het zeven jaar bewaren van factuurgegevens voor de belastingdienst. Praktijk CoTjing respecteert jouw privacy rechten en zal er aan meewerken dat je de in de AVG aan je toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Indien je van deze rechten gebruik wilt maken kun je hierover contact met me opnemen.

 Vertrouwelijkheid

 Praktijk CoTjing  is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is, tijdens of in het kader van de coachingsessies.

 Aansprakelijkheid

 Het advies en de begeleiding van Praktijk CoTjing zijn oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Praktijk CoTjing is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de coach. Voor lichamelijke- en psychische klachten raadt Praktijk CoTjing aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

 Tarieven

De tarieven worden voorafgaand aan de start van het traject besproken.

 Betalingsvoorwaarden

 Na bevestiging van de eerste afspraak wordt de factuur digitaal verzonden. Je verplicht je het bedrag voor de start van het traject te voldoen. In overleg kan er een betalingsafspraak gemaakt worden, welke per mail bevestigd wordt.

De betalingsplicht blijft van kracht ook als je, na betaling van de eerste termijn, besluit niet door te gaan met mijn begeleiding.

 Verhindering

 Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de email.

 Cookies, in kaart brengen websitebezoek

 Praktijk CoTjing gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 Jouw rechten

Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Je hebt altijd het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je mag me hierover altijd aanspreken.